Reference 2011

Přehled realizovaných akcí v roce 2011

Rekonstrukce rodinných domků

- Brno, ul. Dillingerova
- Brno, ul. Kameníčkova
- Brno, ul. Tolstého

Výměna sklepních oken, oprava hydroizolace, nové okapové chodníky apod.

Investor: SVJ TOPOL, Zbýšov
Zástupce investora: pí. Alena Přikrylová
Telefon:

Výstavba rodinných domků

- RD Bílovice nad Svitavou

Zateplování rodinných domků

- RD Zastávka, ul. Školní
- RD Zbraslav, ul. Masarykova

Výkon technického dozoru investora

pro ÚMČ Brno - Královo Pole

- Přestavba části školní budovy Rybníček 9, Brno na mateřskou školku
- Oprava uliční fasády Dobrovského 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Zástupce investora: Ing. Markéta Hánová
tel.:

Snížení energetické náročnosti Kulturního domu v Babicích u Rosic

Investor: Obec Babice u Rosic, Náves 14
Zástupce investora: p. Vladimír Blažejovský - starosta obce
Telefon: 546 430 565