Reference 2005

Přehled realizovaných akcí v roce 2005

Oprava komunikace, parkoviště, zpevněných ploch a souvisejících objektů

 • Investor: Skanska DS a.s., Bohunická 50, Brno
 • Zástupce investora: PhDr. Ludvík Vaverka
 • Telefon: 547 212 093

Úpravy centra obce Radostice

 • Investor: Obec Radostice, Sokolská 11
 • Zástupce investora: Mgr. Vladimír Urbanec - starosta obce
 • Telefon: 547 225 425

Technická infrastruktura, místní komunikace k 24 b.j., Nekázanec I. etapa *

 • Investor: Obec Vysoké Popovice, Vysoké Popovice 35, 664 84
 • Zástupce investora: p. Jan Pelc - starosta obce
 • Telefon: 546 450 201

Rekonstrukce střechy Mateřské školy v Rosicích, ul. Zámecká

 • Investor: Město Rosice, Palackého nám. 13
 • Zástupce investora: Ing. Petr Klíma - starosta města
 • Telefon: 546 492 101

Stavební úpravy provozních budov SKANSKA DS a.s.

 • Investor: Skanska DS a.s., Bohunická 50, Brno
 • Zástupce investora: PhDr. Ludvík Vaverka
 • Telefon: 547 212 093

Autobusová zastávka a plochy související *

 • Investor: Obec Neslovice, Neslovice 14
 • Zástupce investora: Ing. Karel Kuča - starosta obce
 • Telefon: 546 413 539

Sanace vlhkého zdiva Základní školy v Domašově *

 • Investor: Obec Domašov, 664 83 Domašov 94
 • Zástupce investora: p. Tomáš Pitrocha - starosta obce
 • Telefon: 546 441 321

Úprava vnitřních prostor na hřbitovech *

 • Investor: Obec Jezeřany - Maršovice 1, 671 75 Loděnice
 • Zástupce investora: p. Jan Šťastný - starosta obce
 • Telefon: 515 337 423

* Probíhá realizace