Reference 2003

Přehled realizovaných akcí v roce 2003

Oprava chodníku - MŠ Babice

 • Investor: obec Babice u Rosic, Náves 14, 664 84 Zastávka u Brna
 • Zástupce investora: Vladimír Blažejovský - starosta obce
 • Telefon: 546 431 739

Prodloužení plynovodu STL, Nerudova ulice, Zastávka

 • Investor: Dosta - Invest, Bohunická 50, Brno
 • Zástupce investora: PhDr. Ludvík Vaverka
 • Telefon: 547 212 093

Přípojka vody, plynu a kanalizace

 • Investor: Ladislav Kučera, Nerudova 400, Zastávka
 • Zástupce investora: Ladislav Kučera, Nerudova 400, Zastávka
 • Telefon: 546 429 016

Oprava ZŠ ve Zbraslavi - výměna oken a zateplení stěn

 • Investor: obec Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zastávka u Brna
 • Zástupce investora: Karel Brym - starosta obce
 • Telefon: 546 453 198

Vybudování hřiště ZŠ Zbraslav

 • Investor: obec Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zastávka u Brna
 • Zástupce investora: Karel Brym - starosta obce
 • Telefon: 546 453 198

Rekonstrukce turistické značené cesty a cykloturistické stezky v Mohelně

 • Investor: obec Mohelno, Mohelno 84, 675 75
 • Zástupce investora: Jiří Kostelník - starosta obce
 • Telefon: 568 642 334

Oprava parkoviště, oplocení a zpevněných ploch u budovy Skanska DS

 • Investor: Skanska DS a.s., Bohunická 50, Brno
 • Zástupce investora: PhDr. Ludvík Vaverka
 • Telefon: 547 212 093

Rozprostření ornice a dotvoření figury valu - kolbiště Rosice

 • město Rosice, Palackého náměstí 13, 665 01
 • Zástupce investora: Ing. Jaroslav Dytrych-místostarosta města
 • Telefon: 546 412 992