Stavební práce

Stavební práce

Co může naše poslečnost nabídnout:

- výstavbu objektů na klíč
- rekonstrukce objektů
- veškeré stavební práce, obklady, dlažby
- sádrokartonové práce
- demolice včetně likvidace sutě a odpadu
- zemní práce
- technická infrastruktura pro bytovou a občanskou výstavbu
- venkovní kanalizace a vodovody
- komunikace - silnice, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy, lesní cesty
- dětská a sportovní hřistě
- venkovní úpravy, oplocování pozemků, kamenodrátěné opěrné stěny - gabiony
- sadovnické úpravy
- poradenství

Dále může naše poslečnost nabídnout:

- inženýrskou činnost

- výkon technického dozoru investora

- zpracování stavebních rozpočtů

- činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany práce na stavbách