Reference 2007

Přehled realizovaných akcí v roce 2007

Bytová výstavba ul. Husova Rosice

Investor: vlastní investice MMB Consulting s.r.o.
Zástupce investora: Mgr. Vladimír Bartoš, Ing. Libor Mach. Ing. Miloš Holešovský
Telefon: 546 411 983

Rekonstrukce ZŠ a přístavba tělocvičny v obci Domašov

Investor: obec Domašov
Zástupce investora: p. Tomáš Pitrocha - starosta obce
Telefon: 546 441 321