Profil společnosti

Profil společnosti

U založení firmy byli lidé s dlouholetými zkušenostmi v oblasti stavebnictví, poradenství a řídící práce. Firma vznikla na začátku roku 2002 s cílem realizovat kvalitně a za přijatelné ceny stavby. Na základě zkušeností jsme schopni zákazníkům nabídnout komplexní služby - počínaje poradenskou službou a konče úspěšnou realizací. Investici jsme schopni realizovat od přípravy projektové dokumentace přes vyřízení příslušných povolení až po konečné provedení díla "na klíč".

V letech 2004 - 2006 tvoří největší objem činnosti firmy realizace rekonstrukcí a přístaveb správních budov firmy SKANSKA v Prostějově, Brně a Olomouci. V roce 2006 zahájila firma výstavbu bytových domů. Výsledkem je 64 bytových jednotek v Rosicích - lokalita Husova, dokončených v roce 2007-2009. Do prvních 32 bytů se jejich majitelé nastěhovali na konci roku 2007. Dalších 16 bytů bylo zkolaudováno v prosinci r. 2008. Poslední bytový dům, tj. 16 bytů, bude dokončen v prvním čtvrtletí r. 2009. I v dalších letech hodlá firma pokračovat ve výstavbě bytových domů. V r. 2008 jsme zahájili výstavbu v Otrokovicích.

Firma vlastní potřebné stavební mechanismy, zaměstnává vyškolené a prověřené pracovníky, kteří zaručují dobrou produktivitu a kvalitu práce. Právě vysokou kvalitu a komplexnost služeb preferuje vedení firmy před výší zisku.