Rosice u Brna

Služby a produkty >> Bytová výstavba >> Rosice u Brna

Bytový výstavba v Rosicích u Brna

Společnost MMB Consulting s.r.o. realizuje výstavbu 64 bytů do osobního vlastnictví v lokalitě ulice Husova v Rosicích u Brna, pozemek je mírný jižní svah - nejhezčí stavební lokalita v Rosicích.

Výstavba měla být zahájena ve druhé polovině roku 2005 a postupně dokončována a kolaudována v roce 2006 (tedy v době, kdy je bytová výstavba zařazena do nižší DPH tj. 5%). Bohužel se však, díky majitelům sousedních pozemků se nepodařilo získat územní rozhodnutí. Žádost o původní územní rozhodnutí jsme po roce byli nuceni zrušit a podat žádost o nové, kde jsme celou akci rozdělili do dvou etap. Vypracovali jsme kompletní projektovou dokumentaci, včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených organizací. Následně jsme podali žádost o stavební povolení.


Prvních 32 bytů bylo dokončeno v listopadu a prosinci r. 2007. Další bytový dům, tj. 16 bytů, byl zkolaudován v prosinci 2008. Kolaudace zbývajících 16 bytů proběhla v březnu 2009.

Na realizaci bytových domů se výrazným způsobem podílela Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Na zahájení výstavby poskytla firmě MMB Consulting s.r.o. úvěry a pro klienty zajistila hypoteční úvěry.