Financování

Služby a produkty >> Bytová výstavba >> Bytový dům Otrokovice >> Financování

Úvěr s RSTS

Úvěr s RSTS

Raiffeisen - stavební spořitelna (RSTS) nabídka pro výstavbu bytového domu A- Z v Otrokovicích

Výhody pro žadatele úvěru:

 • Smlouva o stavebním spoření a o zřízení vkladového účtu je uzavřena bez úhrady za uzavření smlouvy o SS (Smlouva musí být uzavřena s přílohou č. 0076 nebo č. 0078 a číslem příslušné marketingové akce, je-li přiděleno).
 • Úvěr je poskytován až do výše 100% kupní ceny pořizované nemovitosti (s prokazováním příjmů žadatele) nebo do 50% kupní ceny nemovitosti (bez prokazování příjmů žadatele), a to v závislosti na zvoleném produktu. Při úhradě nad 85% kupní ceny lze úvěr poskytnout pouze v případě, že vyhoví podmínkám 100% financování stanovených RSTS. Východiskem pro stanovení hodnoty pořizované nemovitosti je oficiální ceník nemovitostí zveřejněný developerem.
 • Úroková sazba úvěru je snížena o 0,1 % p.a. oproti standardní sazbě žadatelem zvoleného produktu.
 • Ve fázi žádosti o úvěr nemusí žadatel předkládat:
  • dokumenty souvisejí s odhadem nemovitosti
  • dokumenty související s pojištěním nemovitosti
  • výpis z katastru nemovitostí
  • fotodokumentaci nemovitosti

Žadatel předkládá:

 • kartu klienta developerského projektu (potvrzenou a vyplněnou developerem)
 • rezervaci (identifikaci) pořizované nemovitosti.


Varianty čerpání úvěru:


1. Bytové jednotky jsou identifikovány v katastru nemovitostí na základě vloženého prohlášení vlastníka. Podmínkou čerpání bude podání návrhu na vklad zástavního práva k dané bytové jednotce, žadatel předloží výpis z KN s "plombou". Po kolaudaci bytové jednotky žadatel dokládá pojištění nemovitosti, do doby kolaudace je stavba pojištěna dodavatelskou stavební firmou (resp. developerem) a pojistné je vinkulováno ve prospěch RSTS z titulu poskytnutého projektového úvěru.


2. V případě, že došlo k podání vkladu prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí a prohlášení nebylo dosud vloženo, bude umožněno čerpání úvěrových prostředků na základě předložení výpisu z KN na rozestavěnou budovu, na kterém budou vyznačeny dvě plomby, přičemž první plomba bude z titulu vkladu prohlášení vlastníka a druhá plomba bude z titulu vkladu zástavního práva ve prospěch RSTS na bytovou jednotku. Tato varianta čerpání úvěru bude využívána zejména v případech, kdy RSTS hradí část, popř. doplatek kupní ceny.


3. V případě, kdy RSTS hradí 85 až 100 % kupní ceny bude umožněno čerpání úvěru k úhradě prvních splátek kupní ceny do výše max. 60 % kupní ceny před zápisem prohlášení vlastníka. Další čerpání úvěru se bude řídit podmínkami varianty 1 nebo 2.
V případě, kdy čerpání úvěrových prostředků z úvěrového účtu FO nebude v plném rozsahu v souladu s podmínkami jednotlivých variant čerpání úvěru, lze toto individuálně posoudit.


Kontakty:


RAIFFEISEN - STAVEBNÍ SPOŘITELNA
Renata Atásková tel.: 608 728 854, 775 128 854